BOTAŞ ŞİD Değişiklik Platformu

İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar

Copyright © BOTAŞ | Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.